Tuedd datblygu diwydiant ffelt yn y dyfodol

Yn sicr yn cael ei deimlo fel cynhyrchydd mwyaf y byd o gynhyrchydd cotwm a ffibr cemegol, mae Tsieina wedi adeiladu'r system fwyaf a mwyaf cyflawn o ddiwydiant tecstilau, datblygiad cyflym diwydiant sy'n gysylltiedig â'r diwydiant tecstilau, mae'r mesurau mesurau sylfaenol wedi'u cwblhau'n barhaus, yn benodol, mae gan Tsieina boblogaeth o un biliwn tri chant miliwn yn parhau i ehangu a hyrwyddo'r farchnad galw domestig, ac nid am amser hir rheolaeth gymdeithasol yr amgylchedd a'r polisi agored.

I'r perwyl hwn, mae Du Yuzhou, llywydd Cymdeithas Diwydiant Tecstilau Tsieina, yn credu'n gryf bod y rhagofynion mewnol hyn nid yn unig yn ffafriol i ddiwydiant tecstilau Tsieina i drosglwyddo strwythur diwydiannol rhyngwladol, ond hefyd yn ffafriol i gyflymu gallu arloesi'r diwydiant trwy drawswladol. effeithlonrwydd dyrannu. Yn y gystadleuaeth ryngwladol yn dwysáu, mae'r gwerth ychwanegol isel yn cynhyrchu'r rhagdybiaeth bod y gofod elw yn culhau o ddydd i ddydd

Ond ar yr un pryd, roedd Du Yuzhou hefyd yn gorliwio bod diwydiant tecstilau Tsieina i gyflawni'r genhadaeth hanesyddol newydd, yn wynebu llawer o heriau. Yn rhyngwladol, mae diwydiant tecstilau Tsieina yn wynebu cystadleuaeth fwy ffyrnig, ac mae ffocws y gystadleuaeth wedi gwella'n raddol i'r arloesol. lefel yr her newydd o wella gallu cynhyrchu rhagflaenwyr yn y modd cynhyrchu trawswladol. Yn y cartref, mae gweithredu'r cysyniad gwyddonol o ddatblygiad yn wynebu mwy o gyfyngiadau ar ddatblygiad helaeth. Cyfradd cyfnewid, cyfradd llog, addasiad cyfradd treth a chadwraeth ac allyrru ynni. gostyngiad
Bydd cydweithredu rhwng cadwyni diwydiannol yn disodli cystadleuaeth fewnol ddieflig, a bydd cystadleuaeth dros frandiau yn disodli rhyfeloedd prisiau. Adnewyddu ac ymateb cyflym fel y brif gystadleuaeth ddiwydiannol law uchaf.
Yn ogystal, bydd cymdeithasau masnach yn chwarae rhan gynyddol bwysig.

Yn bumed, integreiddiad diwydiant yw'r duedd anochel, grŵp, canoli, datblygu dwys yw'r cyfeiriad anochel. Ar ôl cystadleuaeth ddigonol, rhaid i'r fenter er mwyn addasu'n well i'r amgylchedd i oroesi, fod yn weithredol ar y cyd, trwy ad-drefnu anecs neu strategol. partneriaeth i adeiladu grwpiau mawr, gwireddu'r gronfa, gallu cynhyrchu, technoleg, gweithlu, rhannu adnoddau cwsmeriaid cyflenwol, gwireddu gweithredu ar raddfa fawr a chynhyrchu diwydiannu, cystadleuaeth y farchnad, gyda chadwyn ddiwydiannol gyflawn fel Cyfan at ddefnydd da a thrwy hynny'r llaw uchaf annatod o ddiwydiant, ar hyn o bryd mae'r un duedd hon eisoes yn dangos incyn ar y dechrau.

Bu dirywiad. Ar hyn o bryd mae adnoddau a manteision prosesu diwydiant cashmir China yn anodd eu cymharu a'u disodli. Mae'r personoliaeth y tu mewn i'r cwrs astudio o'r farn, o hyn ymlaen y bydd cyfran cynnyrch cynnyrch cashmir ein gwlad ar y farchnad ryngwladol yn symud ymlaen ymhellach. Gall mentrau ddatblygu eu brandiau eu hunain trwy gaffael brandiau enwog tramor neu sefydlu eu siopau brand eu hunain.


Amser post: Gorff-22-2021

Anfonwch eich neges atom:

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni